nabore.bg

Като пенсионерите няма да намерите

Пенсионери участваха в залесяването на 40 декара с тополови фиданки

На площ от 495 хектара са разположени горските масиви в община Ценово, Русенско. Отскоро трайните насаждения се увеличиха с нови 40 декара. 2000 фиданки бяха засадени в землищата на Ценово и Долна Студена. Масивът в Ценово е с площ от 35 дка, а в Долна Студена младите дръвчета са 5 дка. И в двете населени места площите са в близост до бреговете на река Янтра. По мнението на експертите за тези територии най-подходящ дървесен вид се оказала тополата. Терените са с висока влажност, а коренната система на дърветата не позволява да се руши, но дори укрепва бреговата ивица, твърдят експертите. Немаловажен факт е, че след около петнадесет години фиданките ще се превърнат в дървета, които ще бъдат готови за добив дървесина.

Цялата залесителна кампания премина под надзора на лицензирани лесовъди. Преди две години старите дървета бяха изкоренени. Терените бяха предварително реголвани и подравнени. Това изискване е записано като задължение в договорите на фирмите за осъществяване на  дърводобив. След това със специализирана техника бяха изкопани дупките за засаждане на дръвчетата. В акцията по залесяването се включиха повечето от служителите в общинската администрация както и доброволци от двата пенсионерски клуба в Ценово.

Засаждането на дръвчета е станало повече от традиция за жителите на общината. Преди две години в местността „Eлията“ край Ценово бяха засадени фиданки на 40 декара, които вече се превърнаха в млада гора.  Повечето от жителите в община Ценово не само ревностно спазват народното поверие, че човек трябва да засади най-малко по едно дърво през живота си, но и постоянно полагат грижи за запазване и увеличаване на горското богатство.

 

Марий ПEЙЧЕВ, Ценово


Тук ще порасне тополовата гора

Тук ще порасне тополовата гора