nabore.bg

В джоба

Минималната пенсия ще стане 154 лв., а максималната – 840

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2014 г. В него са отразени параметрите на предвидените за следващата година социално-осигурителни политики , заложени както в приходната, така и в разходната част на бюджета.

Предвидено е запазване размерите и съотношенията на осигурителните вноски за ДОО. Максималният месечен размер на осигурителния доход от началото на 2014 г. става 2 400 лв., като допълнителният приход от осигурителни вноски от тази мярка ще е около 36,9 млн. лв. Планираният размер на приходите и получените трансфери за 2014 г. е 9 376,1 млн. лв.

Ще се запазят условията за възрастта и осигурителният стаж за пенсиониране за лицата по чл. 68 от КСО на нивата от 2013 г. Осъвременяването на пенсиите от 1 юли 2014 г. ще се извършва по т.н. “Швейцарско правило”. От 1 юли 2014 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще нарасне от 150 лв. на 154,5 лв. Максималният размер на пенсиите остава в размер на 35% от максималния осигурителен доход и ще се увеличи от 1 юли 2014 г. на 840 лв. Увеличение е предвидено в размера на обезщетението за отглеждане на малко дете от 1 до 2-годишна възраст – от 310 на 340 лв.

Общият размер на планираните разходи за пенсии, краткосрочни обезщетения, службите по социално осигуряване и предоставените трансфери за 2014 г. е 9 372,4 млн. лв.