nabore.bg

Тежката дума

Конфиденциални коментари: Групи по интереси

Според европейските изисквания трябва да има целеви работни групи. Това ще рече групи, които имат една и съща цел, които работят, нали затова са работни, и постигат заветний връх, т.е. целта. Точно така разсъждава и Цеко Мъглата. В изпълнение на европейскиете регламенти той създаде работна група, която имаше няколко вида дейности – отглеждане и разпространение на трева (не се казва марихуана, това е конфиденциално ръстение/, на възбуждащи средства, /не наркотици/, съветване на граждани със специални средства /не побои и отвличане/, набиране на средства за изпаднали в беда /не обири, кражби и грабежи/. Така звучат нещата на европейски език.

И понеже Цеко Мъглата се правеше на европейска мъгла, при него дойде една друга работна група – от специални служби. Тя имаше своите също конфеденциални дейности. Прибраха Цеко и той попадна в една друга работна група, която се занимава с изработване на обвинение. През това време Цеко Мъглата мислеше много конфеденциално, ама много. Обвинението прати Цеко в следващата работна група - Негова Чест Съдът. Съдът се замисли над този конфеденциален казус, мисли, мисли, чете и слага алинеи, членове, доказателства, отказателства. Но му трябваше време.

За какво му трябваше времето на съда?

Трябваше му та да има време Цеко Мъглата да подсигури средства – кенфеденциални.

Като разпредели Цеко тези конфиденциални средства онзи от специалните служби си купи нов джип, групата по облвинението си направи виличка край моренцето, Негова Чест Съдът пък се сдоби с хотел в планинско курортче. Така всички работни групи след усилена работа постигнаха своите цели.

Един ден Цеко Мъглата, вече като господин Петко Слънчев, мина граничката и хвана света.

Сега той и групите по интереси чакат да мине давността.

Уважаеми читателю, както виждаш тук не се споменават имена, всичко е конфиденциално, а името на Цеко Мъглата е просто измислено от автора.

Защото всичко това е класифицирана информация и никой, ама никой в тази държава не знае такова нещо да се е случвало. То всъщност е измислено като сценарии за фантастичен филм.

 

Страхил ГОРАНОВ